- Hệ thống Đào tạo tín chỉ  - Hệ thống Học tập trực tuyến E-Learning  - Hệ thống E-Mail trường Đại học Kinh Tế  - Hệ thống thư viện Trường
Mã truy cập Mật khẩu
Tin tức
Lịch thi
Tuyển sinh
Quy chế đào tạo tín chỉ
Quy chế học sinh sinh viên
Đăng ký rút học phần kỳ 1 năm học 2013-2014 - 06/09/2013

THÔNG BÁO

V/v rút học phần đã đăng ký của học kỳ 1 năm học 2013-2014

 

Kính gửi:         - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

           

            Theo kế hoạch năm học, Phòng Đào tạo thông báo thời gian để sinh viên thực hiện việc rút học phần đã đăng ký của học kỳ 1 năm học 2013-2014 như sau:

            - Từ ngày 09/09/2013 đến hết ngày 12/09/2013: Sinh viên thực hiện việc rút học phần trực tuyến ở mục Đăng ký học trên trang Web: http://daotao.due.edu.vn, sau đó in Đơn xin rút học phần và trình Giảng viên chủ nhiệm hoặc Ban chủ nhiệm Khoa quản lý sinh viên xem xét đồng ý. Việc rút học phần đợt này không áp dụng cho sinh viên 39K.

            - Ngày 12/09/2013: Sinh viên nộp Đơn xin rút học phần về Phòng Đào tạo (Bộ phận chính quy).

            - Ngày 19/09/2013: Sinh viên đăng nhập vào trang web đào tạo để kiểm tra kết quả cho phép rút học phần. Sinh viên chỉ được phép dừng học phần đăng ký rút sau khi Phòng đào tạo đã xác nhận đồng ý cho rút học phần.

Nếu có gì thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (Bộ phận chính quy) trong ngày 19/09/2013.

            Sinh viên xếp loại học lực yếu trong học kỳ 2 năm 2012-2013 nên rút học phần để đảm bảo số tín chỉ tối đa là 14 và được hoàn lại 50% học phí cho các học phần xin rút. Tất cả các trường hợp khác sinh viên sẽ không được hoàn lại học phí của các học phần đã rút.

            Đề nghị sinh viên cần nghiên cứu kỹ Quy định về rút học phần đã đăng ký ban hành theo Quyết định số 4709/ĐT ngày 9 tháng 3 năm 2009 của Hiệu trưởng và thực hiện việc xin rút học phần theo đúng thời gian quy định.

Trân trọng!

Đang truy cập : 37
Lượt truy cập  : 755
Trang chủ | Giới thiệu | Đào tạo | Công tác Sinh viên | Nghiên cứu khoa học | Hợp tác quốc tế | Lịch tuần | Diễn đàn
Lên đầu trang
© Bản quyền Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng
Tel: (84.511) 3836169 - 3836256. Fax: (84.511) 3836256 - Email: info@due.edu.vn